הרצאת זום 001 – אסתר בוזי – מאפר לפאר

בין יום הזיכרון לשואה ולגבורה ובין יום העצמאות – עיצוב הזכרון הלאומי