הרצאת זום 164 – עקיבא סלע – מליטא לירושלים 1/3 – יהודי מזרח אירופה – ליטא כמשל

הסדרה כולה מונה 3 הרצאות :

הרצאה ראשונה: “יהודי מזרח אירופה – ליטא כמשל”.

הרצאה שניה: “קיץ 1941 – שואה וגבורה בליטא”.

הרצאה שלישית: “זו לא אותה ליטא” – ליטא שאחרי המלחמה.