ארוע דגל - בכינו בלי דמעות - 13.7.21

21:00 הרצאת פרופ’ גרייף
שיחה עם במאי סרט תעודי על הזונדר קומנדו – איתי לב
במהלך היום יוקרן סרט עלילתי מלא

35.00