ארוע דגל - סוביבור - 29.3.21

סוביבור.
אדמה טמאה.
הנאצים ניסו להעלים כל עדות פיזית.
וארכאולוג ישראלי עקשן מגיע לשם.
לחפור ולגלות לעולם את מה שניסו להסתיר.
__
האיש העיקש הזה מגיע אלינו , לאייבשיץ , לערב מיוחד במינו.
הרצאות/פנל-רב שיח/סרט
יום שני , 29.3 , 21:00.

35.00