ארוע דגל - פרשת ילדי פינאלי - 23.2.21

ההורים נרצחו באושוויץ , הילדים הוחזקו במנזר . לאחר המלחמה , לא הוחזרו למשפחתם. הפרשה שהסעירה את הישוב ואת אירופה שלאחר המלחמה , תהיה נושא הערב המיוחד שלנו.

הרצאה – פרופ’ גדעון גרייף

משתתף בפנל שלאחר ההרצאה – ד”ר רוברט פינאלי

במהלך היום – סרט

עלות – 35 ש”ח (למנויים 20)

35.00