הרצאת זום 164 - עקיבא סלע - מליטא לירושלים 1/3 - יהודי מזרח אירופה - ליטא כמשל

סדרה בת 3 הרצאות :

הרצאה ראשונה: “יהודי מזרח אירופה – ליטא כמשל”.

הרצאה שניה: “קיץ 1941 – שואה וגבורה בליטא”.

הרצאה שלישית: “זו לא אותה ליטא” – ליטא שאחרי המלחמה.

50.00