סדרת הרצאות מוקלטות - זום 08 - עקיבא סלע - מליטא לירושלים

סדרה בת 3 הרצאות

הרצאה א : יהודי מזרח אירופה – ליטא כמשל

הרצאה ב : קיץ 1941 – שואה וגבורה בליטא

הרצאה ג : זו לא אותה ליטא – ליטא שאחרי המלחמה

100.00